25 آمار بازاریابی موبایل برای سال 2014 مهم است

ما در زمینه چیدمان موبایل کارهایی انجام داده ایم و هر ماه در حال انجام تنظیماتی هستیم تا نحوه نمایش سایت ما را بهبود بخشد. با توجه به تعداد مختلف نمایش در دستگاه ها ، کار ساده ای نیست ، اما رشد ترافیک موبایل همچنان از رشد دسک تاپ پیشی می گیرد بنابراین می دانیم که این یک سرمایه گذاری عالی است. هیچ چیز ناامیدکننده ای نیست جز کلیک کردن روی پیوند و فرود روی صفحه ای که نمی توانید هنگام استفاده از تلفن هوشمند یا رایانه لوحی خود بخوانید. زنگ زدن