15 آمار در مورد چگونگی بازه توجه دیجیتال از اهمیت حیاتی است

وقتی متخصصان صنعت به اصطلاحات کوچکتر و کوچکتر ، محتوای سریعتر و سریعتر ، فیلم های کوتاهتر و کوتاه تر ، رویدادهای سریعتر و سریعتر اصرار می ورزند ، کمی غر می زنم. این مسئله نگران کننده است زیرا روی رفتار کلی متمرکز است و مختص رفتار مخاطبان شما نیست. البته ، اگر قصد دارم به صورت آنلاین جوهر چاپگر بخرم - باید سریع آنچه را که نیاز دارم پیدا کنم ، اطلاعات را ببینم و بررسی کنم. اما اگر من در حال خرید یک جدید هستم