پیش بینی های سال 2014 برای روندهای وب همراه

اگر سال 2013 سال محتوا و موبایل بود ، شاید امسال سال زمینه باشد. یعنی قرار دادن محتوا به صورت فیزیکی در مقابل کاربر در هر زمان و مکانی که به آن نیاز دارند. ما فقط در مورد جستجو صحبت نمی کنیم ، ما همچنین در مورد پیام رسانی فشرده و ادغام شخص ثالث صحبت می کنیم. این اینفوگرافیک Netbiscuits دقیقاً همین پیش بینی را انجام می دهد. پذیرش تلفن های هوشمند همچنان افزایش می یابد و قابلیت های موقعیت مکانی جغرافیایی محدودتری را فراهم می کند و تعداد دستگاه های متصل را افزایش می دهد