مدالیا: مدیریت تجربه برای شناسایی ، شناسایی ، پیش بینی و اصلاح مسائل مربوط به تجربیات مشتریان خود

مشتریان و کارمندان میلیون ها سیگنال مهم برای تجارت شما تولید می کنند: احساس آنها ، آنچه دوست دارند ، چرا این محصول و نه آن ، در جایی که پول خرج می کنند ، چه چیزی بهتر از این ... یا چه چیزی باعث خوشبختی بیشتر آنها ، هزینه بیشتر می شود ، و وفادارتر باشید این سیگنال ها در Live Time به سازمان شما سرازیر می شوند. مدالیا همه این سیگنال ها را گرفته و از آنها معنا می یابد. بنابراین می توانید در طول هر سفر هر تجربه ای را درک کنید. مصنوعی Medallia