Piwik Versus Google Analytics: مزایای تجزیه و تحلیل On-Premise

مشتری داشتیم که پیویک را به او توصیه کردیم. آنها به دلیل تعداد بازدیدکنندگانی که به سایت خود می آوردند ، با Google Analytics و یک تجزیه و تحلیل سازمانی پولی با برخی از مشکلات جدی گزارشگری روبرو بودند. سایت های بزرگ متوجه نیستند که هر دو مورد تأخیر و محدودیت های داده با Google Analytics وجود دارد. مشتری دارای یک گروه وب بسیار با استعداد بود ، بنابراین تجزیه و تحلیل داخلی آسان بود. همراه با انعطاف پذیری برای سفارشی سازی