اسرار بهره وری: فناوری همیشه فنی نیست

باید اعتراف کنم ، چهار حرف TECH لرزهایم را به من می دهد. اصطلاح "فناوری" عملاً کلمه ای ترسناک است. هر زمان که آن را می شنویم ، باید ترسیده یا تحت تأثیر قرار بگیریم یا هیجان زده شویم. به ندرت ما هدف فناوری را متمرکز می کنیم: پیچیدگی ها را از بین ببریم تا بتوانیم کارهای بیشتری انجام دهیم و لذت بیشتری ببریم. فقط فناوری اطلاعات حتی اگر کلمه فناوری از کلمه یونانی téchnē به معنی "کاردستی" آمده باشد ، اینها هستند