آیا Droplr بهترین ابزار اشتراک فایل است؟

Box ، Dropbox ، Google Drive ... با تعداد زیادی مشتری که همه از سیستم عامل های مختلف استفاده می کنند ، پوشه های مشتری من یک فاجعه است. هفته ای یکبار یا بیشتر ، همه داده های مشتری خود را به یک شبکه شسته و رفته و سازمان یافته پشتیبان می گیرم. هر روز ، تلاش برای یافتن و ارسال پرونده ها یک فاجعه بود ... تاکنون. آژانس شریک ما از Droplr استفاده می کند. در تردید برای به دست آوردن یک ابزار اشتراک فایل دیگر ، ابتدا فروخته نمی شدم. با این حال ، با گذشت زمان