Databox: عملکرد را ردیابی کنید و اطلاعات بصری را در زمان واقعی کشف کنید

Databox یک راه حل داشبورد است که در آن می توانید ده ها ادغام از پیش ساخته شده را انتخاب کنید یا با استفاده از API و SDK آنها داده ها را از همه منابع داده خود به راحتی جمع کنید. طراح Databox آنها با کشیدن و رها کردن ، شخصی سازی و اتصالات ساده منبع داده ، به هیچ کدگذاری احتیاج ندارد. ویژگی های پایگاه داده شامل: هشدارها - تنظیم هشدارها برای پیشرفت در معیارهای اصلی از طریق فشار ، ایمیل یا Slack. الگوها - Databox در حال حاضر صدها الگو برای آماده سازی دارد

برنامه آنی: درآمد موبایل ، بارگیری ها ، رتبه بندی ها ، بررسی ها و رتبه بندی ها

App Annie's Advertising Analytics درآمد و هزینه تبلیغات برنامه تلفن همراه و تبلت را در کنار بارگیری ها و درآمدها ترکیب می کند. این امر بینندگان سازنده برنامه را از عملکرد بازار برنامه هایشان در یک رابط گزارشگری ساده و ساده ، آگاه می کند. برنامه آنی قبلاً برای تجزیه و تحلیل فروشگاه برنامه و هوش بازار بسیار محبوب بود. خارج از دروازه ، تجزیه و تحلیل درآمد تبلیغات آنها با Mobvista ، nativeX ، RevMob TapIt ، Tapjoy ، Taptica ، AdColony ، AdMob ، Appia AppLift ، AppLovin ، Everyplay GameAds شبکه iAd ، iAd ادغام شده است.