گزارش تبدیل فرم 2014: محک و معیارهای فرم خود را بهبود ببخشید

ما از زمان تأسیس این انتشارات ، دوست و طرفدار (و وابسته) Formstack هستیم. دانش فراوانی در شرکت وجود دارد و آنها همچنان به مشتریان خود اهمیت می دهند و نتایج بسیار خوبی برای آنها ایجاد می کنند. آنها به تازگی یافته های بسیار شگفت انگیزی را هنگام جستجوی بیش از 400,000 مشتری و ارسال میلیون ها فرم آنها ، انجام داده اند. برای جزئیات کامل ، گزارش تبدیل فرم 2014 فرم فرم را بارگیری کنید. این گزارش مجموعه ای از داده ها است