استنادها و استنادات مشترک برای SEO محلی

الگوریتم pagerank تا حد زیادی گیم شده بود زیرا تمام آنچه که لازم داشت این بود که یک شخص کلاه سیاه برای ایجاد پیوندهای غنی از کلمات کلیدی به یک سایت ایجاد کند. با گذشت زمان ، بدون در نظر گرفتن محل ساخت پیوندها ، سایت به رتبه بالاتری می رسد. گوگل می دانست که نتایج موتور جستجوی آنها در حال گیم است و متعاقباً الگوریتم های آنها را برای انتخاب صف های با کیفیت دیگر تقویت کرد. کیفیت سایت پیوند دهنده و ارتباط محتوای آنها نیز نقش داشت