آیا تجارت شما از این اشتباهات رایج در شبکه های اجتماعی برخوردار است؟

از آنجایی که استراتژی های شبکه های اجتماعی همچنان در حال تکامل هستند ، ابزارهای تجزیه و تحلیل در حال بهبود هستند و من همچنان متعجب می شوم که چه چیزی مفید است و چه نتیجه ای نمی دهد - من اغلب به مردم نمی گویم که در شبکه های اجتماعی کار اشتباهی انجام می دهند. آنچه ممکن است در جدول زمانی من اشتباه باشد ممکن است از نظر شما یک استراتژی عالی باشد. این بستگی زیادی به آنچه مخاطب شما انتظار دارد و اینکه آیا شما این انتظار را برآورده می کنید بستگی دارد. این گفته است - برخی از خطوط پایه وجود دارد

5 باور غلط رسانه های اجتماعی درباره مشاغل

اخیراً ، با من مصاحبه شد و از من س askedال شد که شرکتها هنگام توسعه و اجرای استراتژی شبکه های اجتماعی خود چه سو whatتفاهماتی می کنند. تجربه من ممکن است با بسیاری از معلمان محلی در آنجا مغایرت داشته باشد ، اما - صادقانه بگویم - من فکر می کنم که این صنعت بالاخره به بلوغ رسیده و نتایج گویای خودشان است. تصور غلط رسانه های اجتماعی شماره 1: رسانه های اجتماعی یک کانال بازاریابی است که شرکت ها اغلب به رسانه های اجتماعی در درجه اول به عنوان یک کانال بازاریابی نگاه می کنند. رسانه های اجتماعی یک ارتباط است