پایان دادن به اضافه بار ایمیل با Unroll.me

هر چند ماه یکبار باید ایمیل های خود را مرور کرده و فیلترهای ناخواسته را فیلتر کنم. از سیستم عامل هایی که آزمایش کرده ام ، تا اعلان ها و خبرنامه های اجتماعی - صندوق ورودی من بسته است. من از چند ابزار عالی برای کمک به آن استفاده می کنم ، مانند Mailstrom ، اما هنوز هم کمی کنترل نیست. Unroll.me برای کمک به شما در کنترل مجدد صندوق ورودی خود در اینجا قرار دارد. به جای دریافت چندین ایمیل اشتراک در طول روز ، می توانید فقط یک ایمیل دریافت کنید.

سیستم های مدیریت اشتراک: CheddarGetter

این هفته باید وقت خود را با تیم Sproutbox ، یک دستگاه جوجه کشی فناوری شگفت انگیز در بلومینگتون ، ایندیانا سپری کنم. Sproutbox توسط برخی از توسعه دهندگان نخبه تاسیس شد که تصمیم گرفتند چه چیزی را دوست دارند و چه چیزی را تبحر دارند ، گرفتن ایده و ارائه آن به بازار به عنوان راه حل آنها این کار را برای منصفانه در پروژه هایی که تصمیم دارند به بازار بکشند انجام می دهند. امروز به عنوان فینالیست برای جوانه بعدی آنها شرکت کردم