پایان دادن به اضافه بار ایمیل با Unroll.me

هر چند ماه یکبار باید ایمیل های خود را مرور کرده و فیلترهای ناخواسته را فیلتر کنم. از سیستم عامل هایی که آزمایش کرده ام ، تا اعلان ها و خبرنامه های اجتماعی - صندوق ورودی من بسته است. من از چند ابزار عالی برای کمک به آن استفاده می کنم ، مانند Mailstrom ، اما هنوز هم کمی کنترل نیست. Unroll.me برای کمک به شما در کنترل مجدد صندوق ورودی خود در اینجا قرار دارد. به جای دریافت چندین ایمیل اشتراک در طول روز ، می توانید فقط یک ایمیل دریافت کنید.