راهنمای طراحی مکالمه برای Chatbot شما - از Landbot

چت بات ها همچنان پیشرفت روزافزون تری دارند و تجربه یکپارچه بسیار بیشتری نسبت به حتی یک سال پیش برای بازدیدکنندگان سایت دارند. طراحی مکالمه در قلب هر استقرار چت ربات موفق ... و هر شکست است. چت بات ها برای خودکار سازی جذب و احراز صلاحیت ، پشتیبانی مشتری و سوالات متداول (سQالات متداول) ، اتوماسیون رو به رو ، توصیه های محصول ، مدیریت و استخدام منابع انسانی ، نظرسنجی ها و آزمونها ، رزرو و رزرو استفاده می شود. انتظارات بازدید کنندگان سایت