25 ابزار عالی بازاریابی محتوا

ما اخیراً 25 ابزار عالی بازاریابی رسانه های اجتماعی از اجلاس استراتژی های رسانه های اجتماعی 2013 را به اشتراک گذاشتیم. این یک لیست جامع نیست ، فقط برخی از ابزارهایی است که می توانید برای تقویت استراتژی بازاریابی محتوای نام تجاری خود استفاده کنید ، از جمله نمونه های برجسته پنج ابزار در پنج دسته بازاریابی محتوا: روش - این ابزارها به روند کشف و جمع آوری طیف وسیعی از محتوای وب مربوط به یک موضوع خاص ، سپس نمایش آن در a