اقتصاد آزاد من - بودجه خود را با دستمزد بهتر پس انداز کنید

من تازه خواندن Freakonomics را تمام کردم. مدتی است که نتوانسته ام کتاب تجارت را کنار بگذارم. من این کتاب را شنبه شب خریداری کردم و از روز یکشنبه خواندن آن را شروع کردم. چند دقیقه پیش آن را تمام کردم. اعتراف می کنم که حتی بعضی از صبح های من را به خود اختصاص داد و باعث شد تا دیر وقت کار کنم. هسته اصلی این کتاب دیدگاه منحصر به فردی است که استیون دی لویت هنگام تحلیل موقعیت ها می گیرد. چیزی که من کم دارم