استفاده از تلویزیون به برندهای آسانسور

جذب مشتری جدید ضمن بهبود تصویر کلی برند ، یک چالش مداوم برای بازاریابان است. با چشم انداز پراکنده رسانه ای و عوامل حواس پرتی چند صفحه نمایش ، سازگاری با خواسته های مصرف کنندگان با پیام رسانی هدفمند دشوار است. بازاریابانی که با این چالش روبرو هستند ، اغلب به جای استراتژی برنامه ریزی شده تر ، رویکرد "آن را به دیوار بیندازید تا ببینید آیا می چسبد" روی می آورند. بخشی از این استراتژی باید همچنان شامل تبلیغات تلویزیونی باشد ،

بینش جذاب درباره اینکه چگونه هوش مبتنی بر مکان به بازاریابی خودرو کمک می کند

چند سال پیش ، من به توصیه دوستم داگ تیس در زمینه شبکه سازی آموزش دیدم. داگ بهترین شبکه ای است که من می شناسم بنابراین می دانستم که حضور در آن نتیجه خوبی خواهد داشت ... و این کار نیز انجام شد. آنچه من آموختم این بود که بسیاری از افراد به جای اتصال غیرمستقیم ، اشتباه می کنند که مقداری را برای اتصال مستقیم بگذارند. به عنوان مثال ، من می توانم بیرون بروم و سعی کنم با هر شرکت فناوری بازاریابی ملاقات کنم تا ببینم آیا آنها شرکت می کنند