انتخاب مجرد ، تأیید شده و دوگانه چیست؟

صرف نظر از اینکه از چه نوع پیام های بازاریابی استفاده می کنید ، باید روش مشترکی را برای انتخاب پیام های مشترک ارائه دهید. اکثر کشورها و سیاست های تجاری نوعی مقررات ضد هرزنامه را اجرا می کنند ، بنابراین ثبت منابع و فعالیت های رفتار بسیار حیاتی است. در اینجا روش ها وجود دارد: Single Opt-In - این روش معمول برای انتخاب ایمیل و پیام کوتاه است. مشترک در یک سایت ثبت نام می کند یا توسط یک شرکت وارد می شود