بازاریابی محصول: آناتومی یک تجربه جعبه گشایی

ممکن است بعضی از شما با این نگاه چشمانتان را بچرخانند ، اما اولین باری که من واقعا بسته بندی شگفت انگیز محصول را دیدم این بود که یک دوست خوب یک AppleTV را برای من خریداری کرد. این اولین دستگاه اپل بود که من دریافت کردم و این تجربه به احتمال زیاد من را به سمت ده ها محصول اپل که اکنون دارم ، هدایت کرد. یکی از جالب ترین تجربه های جعبه گشایی اولین MacBook Pro من بود. جعبه کاملا عالی و MacBook بود

ACTIVE Network and Viralstyle: مدیریت مشارکت کنندگان و تجارت

شبکه ACTIVE سالانه نزدیک به 100 میلیون ثبت نام و بیش از 3 میلیارد دلار پرداخت برای بیش از 47,000 برگزار کننده و 200,000 فعالیت و رویداد را پردازش می کند. ACTIVE Network® بازار جهانی پیشرو برای فعالیت ها و رویدادها است ، که شرکت کنندگان و سازمان دهندگان فعالیت ها را به یکدیگر متصل می کند ، در حالی که از طریق راه حل های داده و صنعت بینش پیشرو در صنعت ما ، هوش تجاری بی نظیری ارائه می دهد که به سازمان دهندگان کمک می کند تا مشارکت و درآمد بیشتری را افزایش دهند. راه حل های گسترده آنها از چندین سیستم عامل و خدمات تشکیل شده است: ACTIVE Works -