تجارت الکترونیکی اجتماعی با Moontoast

با توجه به اینکه افراد بیشتری به اخبار و به روزرسانی ها به شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها بستگی دارند ، تمرکز بر جذب مشتریان و مشتریان بالقوه از طریق رسانه های اجتماعی است. با این حال ، برای شرکت ها ، اگر در نهایت به درآمد اضافی ترجمه نشوند ، چنین ابتکارات ابتکاری یا ایجاد برند همچنان یک تمرین بی فایده است. وارد Moontoast شوید ، اولین پلتفرم تجاری قابل توزیع اجتماعی که به شرکت ها امکان می دهد از طریق رسانه های اجتماعی ، سایت های وابسته و شبکه های تبلیغاتی را با مردم درگیر کنند و از چنین تعاملاتی درآمد کسب کنند.