انیشتین: راه حل AI Salesforce چگونه می تواند بازاریابی و عملکرد فروش را تقویت کند

بخش های بازاریابی اغلب کم کار و پر کار هستند - تعادل بین زمان انتقال داده ها بین سیستم ها ، شناسایی فرصت ها و استقرار محتوا و کمپین ها برای افزایش آگاهی ، مشارکت ، کسب و نگهداری. هرچند ، بعضی اوقات ، من می بینم که شرکت ها در حال تلاش برای پیشرفت هستند ، در حالی که راه حل های واقعی وجود دارد که منابع لازم برای افزایش اثربخشی کلی را کاهش می دهد. هوش مصنوعی یکی از این فناوری هاست - و در حال حاضر اثبات شده است که ارزش واقعی ارزش بازاریابان را فراهم می کند