مایکروسافت از Google درخواست می کند تا بازار ایمیل شرکت ها را اشغال کند

مانند بسیاری از شما ، من مجبورم که در Microsoft با Microsoft Outlook کار کنم. من همچنین مجبور هستم برای اطمینان از اینکه مشتریان شرکت های بزرگ ما می توانند آن ایمیل ها را بخوانند ، ایمیل ها را با استفاده از HTML و تصاویر ساده طراحی و ارسال کنم. با Outlook 2007 ، مایکروسافت استانداردهای وب را برای HTML کنار گذاشت و به استاندارد 2000 بازگشت - ارسال ایمیل با موتور Microsoft Word. Outlook اکنون اعلام کرده است که نسخه 2010 آنها همچنان از Microsoft Word استفاده خواهد کرد