چگونه می توان قلم ها را با Adobe Capture پیدا کرد

اگر تا به حال در پروژه ای گیر کرده اید که مشتری می خواهد چند گرافیک یا وثیقه جدید داشته باشد ، اما نمی داند از چه فونت هایی استفاده می کند - این می تواند بسیار دلهره آور باشد. یا اگر فونت را دوست دارید که در دنیا می فهمید و می خواهید از آن استفاده کنید ... موفق باشید که آن را بفهمید. تالارهای گفتمان شناسایی قلم به گذشته ... مثل یک دهه پیش ، شما باید تصویری را در یک انجمن بارگذاری کنید