تبلیغ کنندگان چگونه از جنون مارس سود می برند؟

در سال 2015 ، 11.3 میلیون بیننده در کل جنبش مارس جنبش NCAA به همراه رکورد 80.7 میلیون بیننده جریان مستقیم فیلم داشته است. پربیننده ترین بازی 28.3 میلیون بیننده را به خود جذب کرده است. اگر فکر نمی کنید این یک معضل بزرگ است ، باید این ماه در مرکز ایندیاناپولیس (محل دفاتر ما) کار کنید! بیشتر ماه ما از خانه کار خواهیم کرد. این اینفوگرافیک از Koeppel Direct نشان دهنده فرصتی فوق العاده است که مارک ها و بازاریابان باید به آن برسند