40Nuggets: بدون بازدیدکنندگان آزار دهنده درگیر شوید و آنها را تبدیل کنید

تعداد زیادی ابزار در بازار وجود دارد که به شما در افزایش تبدیلها کمک می کند - از جمله فرمهای ثبت نام پنجره ، فرمهای خروج از هدف ، صفحات هدفمند هدف ، چت آنلاین و فرم های ثبت نام. اگر از هرکدام از اینها استفاده کرده اید ، این احتمال وجود دارد که بازدید کننده خود را بمباران کنید تا اینکه فقط به آنها در گام بعدی در مسیر تبدیل خود کمک کنید. 40Nuggets به شما امکان می دهد این استراتژی ها را در یک سیستم عامل هدف گیری و تبدیل پیچیده ، هماهنگ و هماهنگ کنید. سیستم عامل اجازه می دهد تا