10 مرحله برای ایجاد یک برنامه حمایت از اجتماعی کارمندان موثر

در حالی که شرکتهای بزرگ غالباً بودجه چربی بیشتری دارند و می توانند از طریق شبکه های اجتماعی قابل مشاهده باشند ، من واقعاً متعجب هستم که چگونه تعداد کمی از شرکتها از نیروی کارمندان خود برای کمک استفاده می کنند. ما در این مورد گفتگویی عالی با امی هیس از دل داشتیم ، كه نتایج بی نظیری را كه سازمانهایشان از طریق ایجاد یك برنامه حمایتی اجتماعی كارمند مثر بدست آورده بودند ، طی كرد. همانطور که درمورد حمایت اجتماعی از کارمندان با مشتریان صحبت می کنیم ، من اغلب یک داستان جایگزین را تکرار می کنم