UpSnap: تبلیغات ارزان قیمت موبایل ، محلی و جغرافیایی

UpSnap یک شبکه تبلیغاتی موبایل ارائه می دهد که بیش از یک میلیارد بار در ماه نمایش می دهد. و از طریق مشارکت با برخی از بزرگترین سایتها ، آنها می توانند در شبکه های شخص ثالث با نرخ بیش از 100 میلیارد بار در ماه تبلیغات را نشان دهند. UpSnap شما را قادر می سازد مشتریانی را که در نزدیکی کسب و کار شما هستند ، هدف قرار دهید. هنگامی که کمپین شما فعال شد ، UpSnap تبلیغات تلفن همراه شما را در شعاع پنج مایلی به مشتریان نشان می دهد. هدف گذاری بر اساس ظاهر گسترش می یابد