7 استراتژی بازاریابی محتوا که اعتماد و سهام را القا می کند

برخی از محتوا ها عملکرد بهتری نسبت به سایر مطالب دارند و باعث به اشتراک گذاری بیشتر و تبدیل بیشتر می شوند. برخی از مطالب بارها و بارها مورد بازدید و اشتراک قرار می گیرند و افراد جدید و بیشتری را به برند شما می آورد. به طور کلی ، این قطعاتی است که مردم را متقاعد می کند برند شما حرف های ارزشمندی برای گفتن دارد و پیام هایی را که دوست دارند به اشتراک بگذارند. چگونه می توانید حضوری آنلاین که منعکس کننده ارزش هایی است که اعتماد مصرف کننده را جلب می کند ، پرورش دهید؟ این دستورالعمل ها را به یاد داشته باشید