ProofHQ: اثبات آنلاین و اتوماسیون گردش کار

ProofHQ یک نرم افزار تصحیح آنلاین مبتنی بر SaaS است که بررسی و تأیید محتوا و دارایی های خلاقانه را ساده می کند تا پروژه های بازاریابی سریعتر و با تلاش کمتر انجام شود. این فرایندها را جایگزین فرایندهای ایمیل و کپی می کند ، به تیم های بررسی ابزارهایی برای بررسی مشترک محتوای خلاقانه و ابزار مدیران پروژه بازاریابی برای پیگیری بررسی های در حال انجام می دهد. از ProofHQ می توان در همه رسانه ها از جمله چاپی ، دیجیتال و صوتی / تصویری استفاده کرد. به طور معمول ، دارایی های خلاق با استفاده از بررسی و تأیید می شوند