ActionIQ: بستر اطلاعات مشتری مشتری نسل بعدی برای همسویی افراد ، فناوری و فرایندها

اگر شما یک شرکت سازمانی هستید که داده ها را در چندین سیستم توزیع کرده اید ، بستر اطلاعات مشتری (CDP) تقریباً یک ضرورت است. سیستم ها اغلب به منظور فرآیند داخلی یا اتوماسیون سازمانی طراحی می شوند ... نه توانایی مشاهده فعالیت یا داده ها در طول سفر مشتری. قبل از ورود بسترهای نرم افزاری مشتری به بازار ، منابع لازم برای ادغام سایر سیستم عامل ها از ثبت یک حقیقت جلوگیری می کنند ، جایی که هر کسی در سازمان می تواند فعالیت اطراف خود را ببیند

قیف: جمع آوری ، تبدیل و تغذیه داده های بازاریابی

از آنجا که ابزارهای بیشتری در خرید و فروش و بازاریابی شما قرار دارند ، تهیه گزارشات متمرکز می تواند کار سختی باشد. اکثر بازاریابانی که می شناسم آنها زمان زیادی را برای جمع آوری و تبدیل داده ها صرف می کنند ، سپس گزارش هایی را که برای گزارش در مورد معیارهای بازاریابی و کمپین لازم هستند به صورت دستی تولید می کنند. Funnel: ادغام با بیش از 500 منبع داده