5 مزیت اضافه کردن اینفوگرافی به سایت شما

مردم توسط تصاویر و ویدئوها هدایت می شوند و زمان آن است که اینفوگرافیک ها احترام شایسته خود را کسب کنند. آنها فراتر از یک تصویر زیبا هستند. آنها ویروسی شدن و همچنین آگاهی از برند ، سیگنال های اجتماعی و وزوز رسانه ها را لازم دارند. اینفوگرافیک ها مشت زیادی را به تصویر وارد می کنند و می توانند برای نشان دادن یک نکته و گره زدن واقعیات به هم استفاده شوند. آنچه واقعاً ارزش آنها را افزایش می دهد این واقعیت است که آنها

روزنامه ها هنوز ارزش خود را اشتباه ارزیابی می کنند

مدتی است که من در مورد روزنامه ها غرغر می کردم. از وقتی که من از صنعت آمدم ، هنوز در خونم است و احتمالاً همیشه خواهد بود. اولین روزنامه ای که من در آن کار کرده ام برای فروش است و روزنامه محلی اینجا آخرین نفس خود را می کشد. من مثل خیلی ها دیگر روزنامه نمی خوانم ، مگر اینکه مقاله پیشنهادی را از طریق توییتر یا یکی از فیدهای هضم کنم. مجله .NET این ماه ذکر کرده است