تکامل یک فروشنده

با تمام پیشرفت های موجود در بازاریابی ، بدون شک فروش مجبور بوده است به تغییرات رفتار تحقیق و خرید مردم پاسخ دهد و سازگار شود. با شروع این دهه 1800 ، این اطلاعات مربوط به Caskey Training به جزئیات اقتصاد فعلی ، تاکتیک های فروشنده ، نگرش مصرف کننده ، استراتژی و واکنش آن می پردازد. چگونه به اینجا رسیدیم؟ اینفوگرافی زیر به شما درک می دهد که چگونه دنیای فروش حرفه ای امروز را می بینیم و به شما کمک می کند تا در مورد نقش خود تجدید نظر کنید