چگونه تبلیغ یا تبلیغات Instagram خود را ایجاد و ردیابی کنیم

ما در حال آماده شدن برای دومین جشنواره سالانه موسیقی + فناوری هستیم و اینستاگرام یکی از مکانهایی است که این رویداد را تبلیغ می کنیم. من معتقدم که ما در اینستاگرام به همان اندازه که می توانستیم کار خوبی انجام دهیم ، بنابراین خوشحال شدم که دیدم افراد در ShortStack این اینفوگرافیک را درباره نحوه ساخت و اندازه گیری پاسخ تبلیغات یا کمپین های اینستاگرام خود منتشر می کنند. در حالی که مارک ها شروع به استفاده از اینستاگرام کرده اند ، چالش وجود داشته است