3 روش برای جمع آوری آسان اطلاعات Prospect با فرم های تولید سرب یکپارچه LinkedIn

LinkedIn همچنان منبع اصلی کسب و کار من است که من به دنبال چشم انداز و شرکای تجاری خود هستم. مطمئن نیستم روزی نمی گذرد که من از حساب حرفه ای خود برای برقراری ارتباط و ملاقات با دیگران استفاده نمی کنم. LinkedIn همچنان موقعیت اصلی خود را در فضای رسانه های اجتماعی تشخیص می دهد و از توانایی ارتباط مشاغل برای استخدام یا تحصیل اطمینان می یابد. بازاریابان تشخیص می دهند که نتایج جمع آوری سرب به دلیل چشم انداز به شدت کاهش می یابد

آیا خرید تبلیغات برنامه ای باعث از بین رفتن اعتبار شما می شود؟

درآمدزایی از یک نشریه به همان راحتی که به نظر می رسد آسان نیست. به نزدیک به هر نشریه مهم نگاهی بیندازید و نیمی از مزاحمت های مختلف را می بینید که عملاً خوانندگان را وادار می کند که از بین بروند. و آنها اغلب این کار را می کنند. با این حال ، درآمدزایی یک شر ضروری است. چه بخواهیم و چه نخواهیم ، باید قبوض اینجا را بپردازم ، بنابراین لازم است که حمایت های مالی و تبلیغات را به دقت متعادل کنم. یکی از زمینه هایی که می خواستیم درآمدزایی را بهبود ببخشیم در حوزه ما بود