با استفاده از یک استراتژی ایمیل فعال برای رانندگی با Sky-High ROI بزرگ شوید

ایمیل های راه اندازی شده یک روش عالی برای جلب مشتری و افزایش فروش است ، اما باورهای غلط در مورد آنچه که باعث می شود و نحوه اجرای آنها باعث می شود برخی از بازاریاب ها از این تاکتیک به طور کامل استفاده نکنند. ایمیل راه اندازی شده چیست؟ در ابتدایی ترین سطح خود ، محرک یک پاسخ خودکار است ، مانند یک تبریک تولد از طرف Google که به طور خودکار تولید می شود. این باعث می شود که برخی معتقد باشند از ایمیل های فعال شده فقط در شرایط محدود می توان استفاده کرد. اما در واقع ،