Digimind: تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی برای شرکت

Digimind از شرکت های نظارت بر رسانه های اجتماعی و اطلاعات رقابتی SaaS است که توسط شرکت های سازمانی و آژانس هایی که با آنها کار می کنند استفاده می کند. این شرکت راه حل های مختلفی ارائه می دهد: Digimind Social - برای درک مخاطبان ، اندازه گیری ROI بازاریابی اجتماعی و تجزیه و تحلیل اعتبار شما. Digimind Intelligence - نظارت بر رقابت و صنعت را ارائه می دهد تا بتوانید تغییرات بازار را پیش بینی کرده و فرصت های تجاری را شناسایی کنید. Social Command Center - یک مرکز نمایش در زمان واقعی برای نمایش دید اجتماعی برند شما. با