ایمیل HTML + برچسب های Alt = Bagels بیشتر فروخته می شود

امشب از نان Panera ایمیلی دریافت کردم. امروزه مانند بسیاری از برنامه های ایمیل ، برنامه ایمیل من به طور خودکار تصاویر را مسدود می کند. در نتیجه ، شکل ظاهری ایمیل به این صورت است: خیلی جذاب نیست ... مخصوصاً برای یک ایمیل زیبا که در واقع به این شکل است: نمی توانم تصور کنم چند نفر ایمیل را بدون خواندن آن حذف کرده اند ، زیرا اگر بخواهید چیزی برای خواندن نیست تصاویر را بارگیری نکنید. این یک مشکل واقعی در مورد ایمیل های HTML است ... اما