ROBO: خریداران امروز چگونه در اینترنت تحقیق می کنند و به صورت آفلاین خرید می کنند

در حالی که ما همچنان از رشد فروش آنلاین معامله بزرگی انجام می دهیم ، یادآوری این نکته مهم است که 90 درصد خریدهای مصرف کننده هنوز در یک خرده فروشی انجام می شود. این بدان معنا نیست که آنلاین تأثیر زیادی ندارد - بلکه دارد. مصرف کنندگان هنوز می خواهند که محصول را قبل از پرداخت هزینه ، لمس کردن و رانندگی تست کنند. ROBO چیز جدیدی نیست ، اما در سفر خرید مشتری به یک قاعده تبدیل می شود