9 مرحله برای برنامه ریزی کمپین تبلیغات اجتماعی بعدی شما

در این پادکست هفته گذشته ، ما اطلاعات ، نکات و ترفندهای خوبی در مورد تبلیغات اجتماعی به اشتراک گذاشتیم. اخیراً ، فیس بوک آمار باورنکردنی از درآمد تبلیغات اجتماعی خود منتشر کرده است. درآمد کلی افزایش یافته و تبلیغات 122٪ هزینه بیشتری دارند. فیس بوک کاملاً به عنوان یک بستر تبلیغاتی پذیرفته شده است و ما هم نتایج باورنکردنی و هم نتایج دیگری را دیده ایم که باعث خراشیده شدن ما شده است. تمام مبارزات با بهترین عملکرد یک چیز مشترک داشتند - برنامه ریزی عالی. بسیاری از مردم