Xara: اسناد بازاریابی بصری را در چند دقیقه ایجاد کنید

روزی نمی گذرد که من در Illustrator ، Photoshop و InDesign کار نکنم و به دلیل عدم ثبات در ارائه هر ابزار دائما ناامید شوم. من یک هفته پیش در Xara از تیم یادداشتی دریافت کردم که موتور انتشارات آنلاین آنها را برای یک تست درایو ببرم. و من کاملا تحت تأثیر قرار گرفتم! Xara Cloud ابزاری جدید برای طراحی هوشمند است که برای افراد غیر طراح طراحی شده و باعث ایجاد تجارت و بازاریابی بصری و حرفه ای می شود