نظرات محصولات تجارت الکترونیکی: 7 دلیل اینکه بررسی آنلاین برای برند شما ضروری است

شاید متوجه شده باشد که چطور روز به روز در کسب و کارها ، به ویژه در بخش تجارت الکترونیکی ، رایج شدن در وب سایت هایشان رایج است. این یک مورد م aد نیست ، بلکه تحولی است که ثابت شده در جلب اعتماد مشتریان بسیار م effectiveثر است. برای مشاغل تجارت الکترونیکی ، جلب اعتماد مشتریان ، به ویژه مشتری های اولین بار ، امری حیاتی است ، زیرا راهی برای دیدن آنها وجود ندارد.

محتوای شما بدبو می شود زیرا این عناصر را از دست می دهد

گزارش صنعت پس از گزارش همچنان ادعا می کند که بیش از حد مرتبط بودن و شخصی سازی کلیدهای مطلق افزایش نرخ تبدیل هستند. پس چرا بازاریابان محتوا همچنان به نوشتن یک پیش فرض عمومی که دقیقاً مانند رمق دیگران است ، ادامه می دهند؟ دیشب من در یک رویداد محلی Sparks سخنرانی کردم و آن را صدا کردم: محتوای شما را می بخشد. دقیقاً مثل آنچه شما می خواستید. حرف من با ارائه این نبود که به توانایی افراد در نوشتن محتوا توهین کنم.

علم غافلگیرکننده تأثیر و ترغیب

من در مورد بی اعتنایی خود نسبت به آخرین علاج چگونگی فروش تأثیرگذاری بازاریابی به صورت آنلاین ابراز نگرانی کرده ام. در حالی که من معتقدم تأثیرگذاران از نفوذ زیادی برخوردار هستند و از برخی تأثیرات برخوردارند ، اما معتقدم که آنها قدرت اقناع و مستقل از عوامل دیگر را ندارند. بازاریابی تأثیرگذار هنوز به استراتژی فراتر از انداختن برخی بلیط ها به اینفلوئنسر یا گرفتن retweet نیاز دارد. طبق گفته دکتر رابرت بی سیالدینی ، نویسنده کتاب تأثیر: علم و عمل (چاپ پنجم) ، ممکن است