چگونه بدون از دست دادن ترافیک ، نام تجاری خود را دوباره تغییر نام دهیم

بسیاری از شرکت ها از زمان راه اندازی وب سایت خود همه چیز را کشف نکرده اند. برعکس ، تقریباً 50٪ از مشاغل کوچک حتی وب سایت ندارند ، چه رسد به اینکه از یک نام تجاری که می خواهند توسعه دهند. خبر خوب این است که لزوماً نیازی نیست که همه چیز را دقیقاً از روی خفاش رقم بزنید. وقتی تازه کار را شروع می کنید ، مهمترین چیز دقیقاً همین است - شروع. شما همیشه وقت دارید که بسازید