Webtrends قابلیت نمایش داده های بزرگ را با Webtrends Explore راه اندازی می کند

ما مدت ها طرفدار Webtrends به عنوان یک ارائه دهنده تجزیه و تحلیل پیشرو بوده ایم که هم در تجسم داده ها و هم در ارائه داده های قابل اجرا به مشتریان خود بسیار عالی عمل می کند. تیم محصول در Webtrends با راه اندازی جدیدترین پیشنهاد خود ، Webtrends Explore: امروزه به نکات درد مدرن بازاریاب ها توجه کرده اند: CMO ها نیز به طور گسترده آماده نمی شوند تا حجم ، سرعت و تنوع در حال رشد را به عهده بگیرند. بیش از دو سوم آنها را باور دارند