10 چیز 8 ساعته در CES 2017 در مورد فناوری فردا به من آموخت

هفته گذشته در CES 165,000 مانند یک احمق به 2017 تکنسین ، بازاریاب ، تأثیرگذار ، هاکستر و افراد دیگر با وسواس گجت پیوستم. بیشتر وقت من صرف ملاقات با مردم بود. یا به عبارت دقیق تر ، در Lyfts ، Ubers ، و تاکسی ها برای جلب ترافیک وگاس از جهنم در راه رفتن به دیدار مردم هستم. اما من هشت ساعت برای کاری که هر کس عاشق فناوری است باید حداقل یک بار انجام دهد اختصاص دادم: در کف سالن های اصلی کنفرانس در CES ،