14 آمار برای توجیه بازاریابی محتوا

ما اغلب با افرادی کار می کنیم که در درک مزایای بازاریابی محتوا مشکل دارند. آنها ممکن است در رسانه های سنتی تبلیغ کنند یا با یک تیم خارق العاده خارق العاده فروش را پیش ببرند. در حالی که ما به هیچ وجه مخالف آن نیستیم ، اما سرمایه گذاری کاملاً متفاوت است. با تبلیغات ، مخاطب متعلق به شخص دیگری است و شما برای دسترسی به آن مخاطب حق بیمه پرداخت می کنید. شما مرجع یا منبع معتبری نیستید ، آنها هستند. و با فروش خارج ، شما