کمتر = بیشتر

مدتی است که می خواهم پیام Open = Growth خود را دنبال کنم. در آن پست ، احتمال موفقیت هنگامی كه افراد بر روی چگونگی تلفیق محلولهای خود با سایر راه حلها تمركز می كنند ، عنوان شده است. نکته ای اساسی در این مورد وجود دارد و آن این است که شرکت ها عملکرد راه حل های خود را به هسته اصلی نحوه استفاده محدود می کنند. افزودن انبوهی از محصولات ، خدمات و ویژگی ها می تواند خطرناک باشد. برنامه نویسان آن را صدا می زنند