تبلیغات چگونه کار می کند

در حین تحقیق درباره موضوع تبلیغات ، من در اینفوگرافیک درباره نحوه تبلیغات باعث خرید ما شدم. اینفوگرافی زیر با این مفهوم که شرکت ها ثروتمند هستند و انبوهی پول دارند ، باز می شود و آنها از آنها برای دستکاری مخاطبان ضعیف خود استفاده می کنند. من فکر می کنم این یک تصور نسبتاً ناراحت کننده ، تأسف آور و بعید است. اولین تصوری که فقط شرکت های ثروتمند تبلیغ می کنند یک ایده عجیب است. شرکت ما ثروتمند نیست و در واقع یک زن و شوهر داشت

علم غافلگیرکننده تأثیر و ترغیب

من در مورد بی اعتنایی خود نسبت به آخرین علاج چگونگی فروش تأثیرگذاری بازاریابی به صورت آنلاین ابراز نگرانی کرده ام. در حالی که من معتقدم تأثیرگذاران از نفوذ زیادی برخوردار هستند و از برخی تأثیرات برخوردارند ، اما معتقدم که آنها قدرت اقناع و مستقل از عوامل دیگر را ندارند. بازاریابی تأثیرگذار هنوز به استراتژی فراتر از انداختن برخی بلیط ها به اینفلوئنسر یا گرفتن retweet نیاز دارد. طبق گفته دکتر رابرت بی سیالدینی ، نویسنده کتاب تأثیر: علم و عمل (چاپ پنجم) ، ممکن است

ویدئو: علم اقناع

یکی از اینفوگرافیک های پرطرفداری که اخیراً پست کردیم 10 روش تبدیل بازدیدکنندگان با روانشناسی است. درک اینکه چه چیزی فرد را به سمت خرید سوق می دهد برای یک بازاریاب ضروری است. اگر می توانید اطلاعات لازم را ارائه دهید ، می توانید بر تصمیم خرید تأثیر بگذارید. این ویدیوی اینفوگرافیک از نویسندگان Yes !: 50 روش های اثبات شده علمی برای اقناع ، بینشی در مورد انگیزه ما برای خرید فراهم می کند. میانبرهای جهانی توصیف شده در این فیلم متقابل است ،

برای مشاغل ، رسانه های جدید آسان نیستند

رسانه های اجتماعی آسان است. بهینه سازی موتور جستجو آسان است. وبلاگ نویسی آسان است. از گفتن آن دست بردار این درست نیست. فناوری دلهره آور است. شرکتهای متداول برای بدست آوردن نتایج مثبت با استفاده از فناوری اهرم و کانالهای جدید مبارزه می کنند. بسیاری به طور کلی آن را رها کرده یا از آن اجتناب می کنند. آنلاین ، جستجو و رسانه های اجتماعی کمتر دلهره آور نیستند. توییتر ساده است ، درست است؟ چقدر تایپ 140 حرف سخت است؟ این نیست ... مگر اینکه در محل کار با تعدادی دیگر گره خورده باشید