سرانجام - منبعی برای آگاهی از بازاریابی در شبکه های اجتماعی!

افراد باورنکردنی در Social Media Examiner جامعه عضویت انحصاری خود ، انجمن بازاریابی رسانه های اجتماعی را راه اندازی کرده اند. هدف انجمن کمک به شما در کشف ایده های جدید ، جلوگیری از آزمون و خطا ، پیاده سازی جدیدترین تاکتیک های اجتماعی و یافتن بهترین نتیجه در بازاریابی شبکه های اجتماعی است. وقتی به انجمن بپیوندید ، هر ماه سه جلسه آموزش اصلی دریافت خواهید کرد که به موقع ، تاکتیکی و توسط متخصص هدایت می شوند. این بدان معنی است که شما آموزش مداوم خواهید داشت