5 س toال برای پرسیدن از مشاور بهینه سازی موتور جستجو

مشتری ای که استراتژی سالانه اینفوگرافیک برای آن تهیه کرده ایم این هفته در دفتر ما بود. مانند بسیاری از مشاغل ، آنها از داشتن یک مشاور SEO بد استفاده کرده اند و اکنون یک شرکت مشاوره جدید SEO استخدام کرده اند تا در رفع خسارت به آنها کمک کند. و آسیب دید. مهم در استراتژی SEO بد ، ایجاد لینک در بسیاری از سایت های پر خطر است. اکنون مشتری در حال تماس با هر یک از آن سایت ها برای حذف است