RFM وبلاگ شما چیست؟

در محل کار این هفته یک وبینار برگزار می کنم. گرچه این موضوع مدتها قبل از کار در Compendium Blogware در ذهن من بوده است. در روزهای ابتدایی فعالیت بازاریابی پایگاه داده ، به توسعه و طراحی نرم افزاری کمک کردم که به بازاریابان کمک می کند تا پایگاه مشتری خود را نمایه کنند. این معادله هرگز تغییر نمی کند ، برای مدتی مدتی است که همه چیز در مورد آخرین روند ، فرکانس و ارزش پولی است. بسته به سابقه خرید مشتری ، می توانید بر رفتار او تأثیر بگذارید